Hebreeuws

Klassiek Hebreeuws (Lesjon HaKodesh, de heilige taal) is de taal van het Jodendom.
Modern Hebreeuws (Ivriet) is de officiële taal van de moderne staat Israël.
Lees meer over Hebreeuws.

 • Al kol ele
  Een smeekbede tot God om te waken over alle mooie dingen in ons leven.
  Hatikwa zong dit lied live op 5 februari 2023.
 • Avinu Malkeinu
  Dit oeroude smeekgebed uit de Joodse liturgie wordt gezongen in de dienst van Rosh haShana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote verzoendag) om vergeving te vragen voor onze misstappen van het afgelopen jaar. De dagen tussen Nieuwjaar en de Verzoendag moeten worden gebruikt om in het reine te komen met jezelf, je medemensen en God.
 • Bapardes
  Dit lied beschrijft een beeld van de nazomer. De zon geeft nog warmte maar de nachten zijn al koud. Het seizoen is voorbij en zo is het met mijn jeugd – maar hoe graag zou ik nog de liefde van mijn leven ontmoeten.
 • Eli, Eli
  Een kort gedicht van Hanna Senesh, geinspireerd op haar ervaring van de overweldigende natuur aan het strand van Ceasarea, begin 40-er jaren op muziek gezet. “Mijn God, ik bid u om het zand en de zee, de golven, de regen en de wind, de bliksem voor altijd te laten voortbestaan”.
 • Erev shel shoshanim
  Avond van de rozen, een poëtisch Hebreeuws liefdeslied. In de ballade beschrijft de zanger zijn geliefde als een roos zo zacht en geurend in de avondschemering. Hatikwa zong dit lied live in de kleine zaal van De Vereeniging op 7 april 2024.
  Uitleg en vertaling in het Engels op https://en.wikipedia.org/wiki/Erev_Shel_Shoshanim
 • Etz harimon
  Liedje over een granaatappelboom die zijn geur verspreidt van de Dode zee tot Jericho.
 • Hamisha asar
  Lied over Tu Bishvat, het Nieuwjaarsfeest van de bomen, symbool voor het begin van de lente. De amandelboom staat als eerste in bloei. Het wordt meestal eind januari/begin februari gevierd, er worden inheemse vruchten gegeten en verwerkt in gerechten.
 • Hashivenu (Klaagliederen 5)
  Gebed om mededogen. “Help ons terug te keren naar U, Eeuwige”.
 • Hava nagila hava
  “Laten we vrolijk en gelukkig zijn, laten we zingen. Ontwaakt, broeders, met een vrolijk hart.” Het lied werd symbool voor de wederopstanding van het Joodse volk na de 2e Wereldoorlog.
 • Kol Dodi (gedicht uit Hooglied 2, vers 8)
  Het is de stem van mijn liefste, ziet hem, hij komt springend over de bergen en huppelend over de heuvels.
 • Kol ha’olam kulo
  De wereld is als een smalle brug. Maar het belangrijkste is om te onthouden dat we nooit bang moeten zijn om die brug over te gaan!
  Vertaling en uitleg in het Engels op: https://www.zemirotdatabase.org/view_song.php?id=220
  Hatikwa zong dit lied live op 5/2/23.
 • L’chu n’ran’nah
  Loflied uit de joodse eredienst.
 • Lo yisa goi
  Een hoopvol lied, gebaseerd op Jesaja 2, vers 4: Smeed uw zwaarden om tot ploegijzers, en speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
 • Ma navu al heharim
  Hoe mooi op de bergen zijn de voeten van de verkondiger van het nieuws van de redding, het nieuws van de vrede.
 • Mipney ma
  Zeg me, waarom is de ziel vanuit de hemel naar het aardse afgedaald? Opdat hij weer kan stijgen tot een hoger spiritueel niveau.
 • Nigun 5
  Een nigun is een melodie zonder woorden; een vorm van een Joods religieus lied, vocale muziek. Vaak met klanken als Lai-Lai-lai of Dai-dai-dai.
 • Od lo ahavti dai
  Lied van Na’omi Shemer, de ‘first lady of Israeli song’: Ik heb nog geen dorp gebouwd, geen water gevonden in de woestijn, niet ontdekt waarheen de weg me zal brengen, nog geen stam opgericht, geen lied gecomponeerd, nog niet mijn herinneringen opgeschreven. Nog niet het huis van mijn dromen gebouwd, nog niet genoeg de zon en wind op mijn gezicht liefgehad.
  Uitleg en vertaling in het Engels en een versie gezongen door Yehoram Gaon op https://bit.ly/3ZOkwXt
  Hatikwa zong dit lied live op 5/2/23.
 • Oseh shalom bimromav
  Is het slotgedeelte van veel joodse gebeden. Het is een oeroud gebed en de woorden zijn het meest bekend als slot van het Kaddishgebed, het gebed van rouwenden.
 • Perach halilach
  Misschien komt er vandaag einde aan de dag en hebben we geen woorden nodig omdat we van elkaar houden.
 • Rad Halaila
  Een oude Chassidische melodie waar Ya’akov Orland nieuwe tekst op heeft geschreven, passend bij de tijd van de pioniers: “De nacht is gevallen, we zingen veel en onze hora wordt 7 keer vernieuwd… we blijven ronddraaien, ons pad eindigt niet. Onze harten zijn één hart voor eeuwig. Die ketting gaat door en door”. Hatikwa zong dit live in de kleine zaal van De Vereeniging op 7 april 2024.
 • Shalom aleichem (Vrede zij met u)
  Is een zeer oud liturgisch lied dat elke vrijdagavond thuis gezongen wordt om de shabbat te verwelkomen die door engelen begeleidt wordt.
 • Shir noded
  Dit lied staat symbool voor het Joodse volk dat eeuwenlang vervolgd werd en geen thuis had. “Kon ik maar vliegen als een vogel, een klein vliegend vogeltje dat zonder zorgen rusten kan in een goed nestje. Helaas, als een zwervende vogel dool ook ik, maar wanneer ik moe ben heb ik geen nestje om in te rusten”.
  Hatikwa zong dit lied live op 5/2/23.
 • Shir lashalom
  Miri Aloni zong dit lied in 1995 bij een vredesdemonstratie in Tel Aviv samen met Shimon Peres en Yitschak Rabin. Minuten daarna vermoordde Yigal Amir premier Rabin omdat hij het niet eens was met de door premier Rabin, minister Shimon Peres en PLO leider Yasser Arafat gesloten Oslo akkoorden.
 • Shney shoshanim
  Een lied uit de pionierstijd in de dertiger jaren over een liefde uit vervlogen tijden.
 • Tsipor Shniya
  Een gedicht op muziek uit 1930. Het gaat over een schitterende vogel, een trilling van de zon en vrede.
 • Utzu etza
  Lied dat gezongen wordt op het Poerimfeest. het lied herdenkt dat In de 5e eeuw v.Chr. Haman , hoofd van de hofhouding van de Perzische koning Ahasveros, een complot smeedde om de joodse inwoners van het Perzische rijk uit te roeien. Doordat Mordechai en koningin Esther het vertrouwen in God behielden werd dit verijdeld.
 • Yedid Nefesh
  Vaak gezongen aan het eind van de Shabbat. “Vriend van mijn ziel, meedogende vader, breng uw dienaar dichter bij uw wil”.
 • Yerushalayim shel zahav
  Een lofzang op de stad Jeruzalem (de stad van de 3 monotheïstische wereldgodsdiensten). Veel gebouwen in de oude stad hebben een gouden gloed in het avondlicht.
  Uitleg over het lied en vertaling in het Nederlands op https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem_van_goud
 • Yigdal
  Wordt gezongen in de eredienst op shabat.
 • Zemer Atik
  Een bekende volksdans, gebaseerd op een oude melodie.